Ons zorgaanbod

Hoe kunnen wij uw huisdier verder helpen

Anesthesie

Anesthesie of narcose passen we alleen toe bij chirurgische ingrepen, bij een onprettig of pijnlijk onderzoek of bij de behandeling van een schuw of agressief dier, zodat we zonder gevaar voor mens en dier ons werk kunnen doen. Bij anesthesie brengen we uw dier in een diepe slaap, waardoor pijnen en reflexen niet meer optreden. Voor een kleine ingreep kunnen we kiezen voor lokale verdoving, waarbij uw dier bij kennis blijft maar gevoelloos is op de plek van de ingreep.

De fasen van anesthesie

Als uw dier onder narcose is, is het buiten bewustzijn. Om dit te bereiken, doorlopen we verschillende fasen:

Premedicatie

In voorbereiding op de operatie geven we uw dier rustgevende en pijnstillende middelen.

Inleiding

Uw dier wordt in slaap gebracht met het anesthesiemiddel via een infuus of met een injectie in een spier.

Onderhoud

Als de gewenste anesthesie is bereikt, kan het noodzakelijk zijn dat we wat extra verdovingsmiddel toebrengen. Dat kan via inspuiten voor kortere duur of gasanesthesie in andere gevallen.

Recovery

Deze start na het stopzetten van de anesthesietoediening. Langzaam komt uw dier weer kennis. Wij houden uw dier nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat lichaamstemperatuur, bloedsomloop en ademhaling weer op het gewenste niveau komen. Uw dier gaat pas naar huis als alle gevaar geweken is en zelf naar buiten kan lopen.

Soorten anesthesie

Er zijn dus verschillende soorten anesthesie mogelijk. Via infuus, injectie of gas. Vooral bij langdurige ingrepen kiest met het meest voor gas. Deze methode is erg veilig en heeft goede bewakingsmogelijkheden. De monitoren geven informatie over ademhaling, hart, bloed en lichaamstemperatuur. De diepte en duur van de narcose kunnen we gemakkelijk regelen en bij eventuele complicaties kunnen we sneller handelen.

Welke anesthesie voor uw dier?

Afhankelijk van het uitgebreide onderzoek dat plaatsvindt vooraf aan de narcose bepalen we welke vorm(en) we inzetten. Elk middel kent eigen bijwerkingen en afhankelijk van de status van uw dier besluiten we wat we gaan doen. We informeren u vooraf hoe de narcose zal gaan verlopen. Vraag ons gerust als iets u niet duidelijk is!

Tip

Bij veel praktijken mag u bij uw dier blijven tijdens de premedicatie en de inleiding. Het is rustgevend en vertrouwd voor uw dier als u bij hem blijft tot hij onder narcose is.

Apotheek in de praktijk

Als dierenarts beschikken wij over diverse geneesmiddelen voor uw huisdier. Na een zorgvuldige diagnose schrijven we u een verantwoord middel met goede dosering voor dat past bij klachten, ras en leeftijd van uw huisdier.

Geneesmiddelen en internet

Steeds vaker horen we dat mensen op internet medicijnen bestellen. Dat is gemakkelijk en snel en u hoeft er de deur niet voor uit. Maar toch schuilt er ook een gevaar in deze manier van bestellen. Is de samenstelling van het middel wel gelijk aan het voorgeschreven middel? En als u zelf doktert zonder professionele diagnose is het helemaal gevaarlijk. Want vaak kunnen de klachten waarvoor u een middel bestelt een andere oorzaak hebben dan die u met het bestelde middel bestrijdt. Voorzichtigheid is dus geboden!

Houdbaarheid

Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het etiket of op de verpakking. De werking kan door de tijd verminderen en de samenstelling veranderen. Omdat geneesmiddelen gevoelig zijn voor warmte, licht en vocht is de manier van bewaren ook belangrijk.

Gooi geneesmiddelen die over de datum zijn nooit weg. U dient deze uit de verpakking te halen en terug te brengen naar de praktijk, waar ze worden opgehaald voor verbranding. Dit kost u niets maar u draagt wel bij aan een veilige leefomgeving.

Contact

Wij adviseren u graag over gebruik en dosering van diverse geneesmiddelen. Indien nodig vragen we u even langs te komen met uw huisdier, bijvoorbeeld om de noodzaak van een herhaalrecept te beoordelen.

Tip

Als u twijfelt over de houdbaarheid van een geneesmiddel kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem geen risico maar ga voor zekerheid!

Saskia en Annelies zijn beiden zeer actief in het Dierenasiel Regio Roeselare. Neem gerust eens een kijkje op www.dierenasielroeselare.be.

Chirurgische ingreep

Soms is een chirurgische ingreep nodig om de klachten van uw dier te verhelpen. Afhankelijk van de klachten bekijken we wat de beste oplossing is. Het kan nodig zijn om een dier door te verwijzen naar een specialistische kliniek voor de best mogelijke hulp.

De ingreep

Veelvoorkomende ingrepen zijn sterilisaties en castraties. Bij ingrepen aan botten en gewrichten is orthopedische hulp gewenst. Voor de meeste andere ingrepen kan chirurgie uitkomst bieden. U kunt daarbij ondermeer denken aan buikoperaties, huidcorrecties, keizersnedes en verwijdering van tumoren.

Nazorg

Naast een verantwoorde narcose en correcte ingreep is ook de nazorg belangrijk. Daarom blijft elk dier na de operatie bij ons uitslapen. Het dier gaat pas naar huis als hij helemaal wakker is en wij er zeker van zijn dat het veilig is om hem naar huis te laten gaan. Het kan dus ook voorkomen dat uw dier wat langer moet blijven.

Medicatie en rust

Na de ingreep heeft uw dier voor een bepaalde tijd ontstekingsremmers nodig, die ook werken als pijnstillers. Die krijgt u mee na de operatie. Soms houden we dieren ook enige tijd bij ons, zodat we zeker zijn dat ze de eerste dagen pijnvrij kunnen bijkomen. Vaak geven we ook een antibioticakuur mee van een aantal dagen. En natuurlijk is het belangrijk dat uw huisdier een aantal weken rust krijgt om te herstellen van de ingreep.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van chirurgie bij uw huisdier? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, zodat we samen kijken naar een passende oplossing voor de klachten.

Tips

Geef uw hond nooit een pijnstiller voor mensen. Deze zijn te sterk en sommige zijn zelfs giftig!

Als uw dier rust moet houden, maakt u de ruimte kleiner waarin hij verblijft. Dus bijvoorbeeld in de keuken, een bench, etc.

Springen is verboden.

Uw dier mag alleen mee aan de riem tijdens heel korte wandelingen!

3 weken na de ingreep mag uw dier kort wandelen/naar buiten, maximaal 3 x 10 minuten per dag, aan de riem.

Vanaf 4 weken mag iedere dag de wandeling / het buiten zijn iets worden verlengd als het goed gaat.

Consultatie aan huis

In bijzondere gevallen komen wij aan huis om een dier te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u slecht ter been bent, uw huisdier niet kan lopen en te zwaar is om te tillen of als uw huisdier te ziek is om te reizen. Voor bepaalde handelingen zal het echter wel noodzakelijk zijn dat uw huisdier (alsnog) naar de praktijk komt.

Contact

Neem gerust contact met ons op om uw vraag te bespreken. We kunnen dan een afspraak maken voor een bezoek aan huis of bespreken hoe uw dier het comfortabelste bij ons kan komen.

Tip

Kom naar de praktijk als het enigszins mogelijk is. Hier hebben we veel meer mogelijkheden voor een goede behandeling dan thuis. Zo kunnen we dus sneller en adequaat ingrijpen.

Consultatie in de praktijk

Als het enigszins mogelijk is, raden we u bij klachten ten zeerste aan om met uw huisdier naar de praktijk te komen. Hier kunnen we een goede diagnose stellen, diverse onderzoeken doen en behandelen waar mogelijk, eventueel direct met medicatie. In ernstige gevallen of wanneer vervoer lastig is, verzorgen we ook consultatie aan huis. Het kan ook voorkomen dat we u moeten doorverwijzen naar een gespecialiseerde kliniek. Maar voor het zover is, onderzoeken we uw dier eerst nauwgezet in onze praktijk met alle benodigde middelen die we daarvoor tot onze beschikking hebben.

Contact

Wilt u een afspraak maken voor consultatie in onze praktijk? Neem dan contact met ons op.

Tip

Kom met uw dier naar de praktijk als het enigszins mogelijk is. Hier hebben we veel meer mogelijkheden voor een goede behandeling dan thuis. Zo kunnen we dus sneller en adequaat ingrijpen.

Dermatologisch onderzoek

Acute of chronische jeuk is verschrikkelijk voor uw huisdier! Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals een allergie. Per dier en ras kunnen de allergieën en klachten variëren. Zo is ongeveer 3 tot 15% van de honden allergisch voor stuifmeel van bloeiende grassen, kruiden en bomen, voor huidschilfers van andere dieren en/of voor verschillende huisstof- en voedermijten. Door het veelvuldig krabben en likken aan de vacht kunnen er veranderingen aan de huid optreden. Uw dier kan zelfs kale plekken krijgen. Een dermatologisch onderzoek kan uitkomst bieden!

Dermatologisch onderzoek

Uitvinden wat de jeuk veroorzaakt, kan een hele puzzeltocht zijn. Het begint uiteraard met een lichamelijk en een huidonderzoek. Meestal volgt daarna een aanvullend onderzoek, zoals allergietesten, microscopisch onderzoek, schimmel of bacteriekweek, cel- of weefselonderzoek of bloed- en urineonderzoek. Het kan zijn dat u daarvoor wordt doorverwezen naar een daarin gespecialiseerde dierenkliniek. De uitslag kan even duren omdat er diverse resultaten moeten worden verzameld en geanalyseerd. Aan de hand van die uitslag kunnen we een passende behandeling starten, bijvoorbeeld met medicatie of verandering van voer.

Contact

Heeft uw huisdier ook last van jeuk en wilt u hem hier vanaf helpen? Wij helpen uw dier graag waar mogelijk en bieden een behandeling die past bij ras, leeftijd en klachten. Neem aub contact met ons op voor meer informatie.

Tip

Het goed onderhouden van de vacht brengt enige verlichting bij jeuk. Regelmatig kammen of borstelen neemt namelijk de losse haren en huidschilfers weg, die ook zorgen voor jeuk!

Wanneer echografie bij uw huisdier?

Met echografie kunnen we goed de omtrek maar ook de interne structuur van elk orgaan zien. Dit in tegenstelling tot radiografie waarbij we van de verschillende organen slechts de omtrek zien. De botstructuur zien we wel duidelijk met radiografie. Aan de hand van de echotekstuur, echogeniciteit (donkerder of lichter) en vorm van een orgaan kunnen we vaak veel informatie halen. Ook over de functie kunnen we meer zeggen omdat we alle organen live in real time zien. Zo zien we bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de darmen en de bloedstromen. Zeker bij een echografie van het hart is het heel belangrijk om het hart in functie te zien.

Hoe gaat echografie in zijn werk?

Uw huisdier dient bij een echografisch onderzoek nuchter te zijn. Dat betekent dat uw dier na middernacht voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten. Water drinken is wel toegestaan. Bij het onderzoek staat er iemand voor en achter uw huisdier. Uw huisdier wordt op de echtotafel gelegd en de vacht wordt geschoren waar het onderzoek zal plaatsvinden. De echo-gel wordt na het onderzoek verwijderd en maakt geen vlekken. Het onderzoek duurt ca. 20 minuten. De radioloog volgt het onderzoek op het beeldscherm en maakt af en toe foto- of video-opnamen van het beeld. Na afloop stuurt de radioloog een verslag naar de verwijzende arts. De uitslag krijgt u bij uw dierenarts. 

Geen narcose nodig

Uw huisdier hoeft niet onder narcose bij radiografie. Meestal mag u als eigenaar erbij blijven om het dier te geruststellen. Sommige dieren vinden het nu eenmaal niet prettig om in een bepaalde houding te moeten liggen. Als u uw dier niet kunt geruststellen, kan een licht kalmeringsmiddel ook helpen.

Contact

Wilt u meer weten over radiografie? Vraag het ons gerust, wij helpen u graag verder.

Tip

Uw dier voelt feilloos uw zenuwen of uw rust tijdens een onderzoek. Probeer daarom zelf zo rustig mogelijk te blijven, zodat uw dier zich ook kan ontspannen waar mogelijk tijdens het onderzoek.

Gedragstherapie voor uw huisdier

Het gedrag maakt duidelijk hoe een dier zich voelt en wat er in een dier omgaat. Soms is het nodig het gedrag te corrigeren. Met consequent en duidelijk zijn, kunt u vaak al veel bereiken. Maar soms zijn er gedragsproblemen die meer aandacht vragen en die u zelf niet kunt oplossen. Wij kunnen u helpen bij dit probleemgedrag en u doorverwijzen naar specialistische hulp, waar u en uw huisdier het meest bij gebaat zijn.

Verschillende mogelijkheden om het gedrag te veranderen

Het kan al helpen als wij een een keer samen met u kijken naar de opvoedingsmethode van uw huisdier. Mogelijk kunt u daar wat in aanpassen, waardoor het gedrag verbetert. Het kan ook zo zijn dat uw huisdier (tijdelijk) behoefte heeft aan gedragsmedicatie. Ook diverse trainingen kunnen een wereld van verschil maken.

Een andere oplossing zou gedragstherapie kunnen zijn. Tegenwoordig gaat men hierbij ook steeds vaker uit van een goede relatie, die niet alleen bestaat uit het geven van commando’s. Geen snelle symptoombestrijding, maar een blijvende oplossing die werkt voor u en uw huisdier. Eerst wordt uitgezocht wat het gedrag veroorzaakt. Daarna wordt dit aangepakt met de meest geschikte therapie, waardoor het gedrag positief verandert. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van het probleem en het behandelplan.

Wederzijds respect en vertrouwen

In elke therapie waarnaar wij doorverwijzen wordt altijd gewerkt met wederzijds respect en vertrouwen, zonder dwang maar wel met duidelijke grenzen. Dit alles kan het probleemgedrag van uw huisdier veranderen in gewenst basisgedrag, waardoor u weer veel plezier aan elkaar kunt beleven.

Tips

Een paar tips om het gedrag van uw huisdier te verbeteren:

Wees consequent

Wees duidelijk

Stimuleer uw dier mentaal, doe intelligentiespelletjes, etc.

Aanvaard het karakter van uw huisdier

Hospitalisatie van uw huisdier

Een hospitalisatie van uw huisdier kan onvermijdelijk zijn. Zo bent u verzekerd van de beste zorg voor uw dier. Een opname kan noodzakelijk zijn na een operatie of bijvoorbeeld bij een acute aandoening. Bij een meerdaags verblijf maken we afspraken met u voor het bezoeken van uw huisdier.

De duur van hospitalisatie

Voor de meeste medische ingrepen brengt u uw dier ’s ochtends, waarna hij ’s avonds na de ingreep weer naar huis mag. Een opname is onvermijdelijk als uw dier een infuus nodig heeft, zoals bij een nierfalen. Normaal gesproken mag uw dier weer naar huis als u zelf de behandeling thuis kunt voortzetten. Bij een vergiftiging is acute hospitalisatie ook nodig. Bij levensbedreigende aandoeningen kan het in uitzonderlijke situaties zo zijn dat uw dier meerdere weken in de kliniek moet blijven. De kosten van hospitalisatie hangen af van de duur en de intensiteit van de benodigde zorg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een mogelijke hospitalisatie van uw dier? Bel ons gerust, wij beantwoorden graag al uw vragen.

Tips

Probeer het bezoek aan uw dier tijdens hospitalisatie zo veel mogelijk te beperken, hoe moeilijk ook. Uw dier is in goede handen en wordt onrustig van uw bezoek. Het wil immers graag met u mee naar huis en dat kan nog niet. Voor de algemene rust en een voorspoedig herstel is het dus beter dat u zo veel mogelijk afstand neemt, in overleg met ons.

Een hospitalisatieverzekering voor uw huisdier kan u mogelijk tegemoetkomen in deze kosten. Informeer bij uw verzekeringsagent naar de voorwaarden.

Microscopisch onderzoek

Soms is een microscopisch onderzoek nodig om de juiste diagnose te stellen. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld oorontstekingen, huidproblemen, verdachte bultjes en diverse inwendige klachten.

Wat onderzoeken we?

Tijdens een microscopisch onderzoek bestuderen we weefsels, die we verzamelen met een endoscoop of een biopsie. Ook kunnen we onderzoeken of er huidparasieten aanwezig zijn, die met het blote oog niet te zien zijn. Urine en ontlasting worden ook vaak microscopisch onderzocht waarbij er ondermeer wordt gelet op bacteriën, eiwitstructuren en mogelijke parasieteneieren en wormen.

Ontworming n.a.v. ontlasting

Een microscopisch onderzoek van ontlasting helpt bij het toedienen van de juiste dosering van ontwormingsmiddelen, omdat op een zeer betrouwbare manier bepaald wordt óf en zo ja wélke wormen uw huisdier heeft. Het ontlastingsonderzoek van verse ontlasting is het meest betrouwbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over microscopisch onderzoek? Bel ons gerust, we beantwoorden graag al uw vragen.

Tips bij het nemen van een ontlastingmonster

Neem een monster van de ontlasting met minimaal de grootte van een eetlepel.

Vermijd gras, modder of grit (kattenbak) omdat daar mogelijk sporen van andere dieren inzitten.

Bewaar het monster zo luchtdicht en koel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten potje of zakje.

Probeer het monster nog die dag in de praktijk af te leveren voor onderzoek.

De nagels van uw huisdier

Te lange nagels kunnen zorgen voor uiteenlopende gezondheidsproblemen, zoals moeite met lopen en ingegroeide nagels. De nagels van uw huisdier dienen dus ook regelmatig geknipt te worden, ook al groeien deze gelukkig niet zo hard.

Verschillende soorten nagels

Katten zorgen meestal zelf voor hun nagels doordat ze spelen met allerlei krabmaterialen. Als ze echter op leeftijd raken of zichzelf niet meer zo goed kunnen verzorgen, kan het zijn dat u een keer bij moet knippen.

Bij honden, konijnen, knagers en vogels is het wel nodig om af en toe de nagels te knippen.

Wanneer zijn nagels te lang?

Hoe vaak er geknipt moet worden, hangt af van het dier, de groei van de nagels en de mogelijkheden tot afslijten. Bij een hond mogen de nagels de grond net niet raken. Bij konijnen mogen de nagels niet uitsteken buiten de vacht. Bij een vogel hoort de nagelpunt op de grond te steunen. Zoveel nagels, zoveel knipmomenten, zoveel schaartjes! De dierenspeciaalzaken kan u adviseren welke schaar geschikt is voor uw dier.

Contact

Laat u het knippen toch liever aan een ander over? Vraag het ons gerust, wij doen het graag even voor u.

Tips

Kijk goed waar u knipt! Knip niet in het gedeelte waar het leven zit. Dat is meestal het roze gedeelte. Bij sommige dieren is het moeilijk te zien waar u moet knippen omdat ze donkere nagels hebben.

Er zijn dieren die hoger op de poot nog een nageltje hebben, de zogenaamde duimnagel of hubertusklauw. Deze kan zelfs in de huid groeien. Vergeet dus niet om deze ook te knippen.

Beloont u uw dier goed bij het knippen, want vaak vinden ze het toch een beetje eng.

Vlooien als plaag voor uw huisdier én voor u!

Ook het ontvlooien is een standaardbehandeling, die u regelmatig dient te herhalen.Tijdens de zomer zijn vlooien het actiefst. Ze zijn hardnekkig en vermenigvuldigen zich dan nog sneller dan anders. Als een dier niet beschermd is, kan het altijd direct worden besmet door andere dieren, die vlooien bij zich dragen.

Klachten

Als uw hond veel krabt en bijt in de vacht, is er een grote kans dat uw huisdier vlooien bij zich draagt. Soms kunt u de vlooien zelfs zien lopen op uw huisdier, vooral in de liezen en de oksel. Vlooien kunnen ook u bijten, maar ze zullen niet bij u blijven.

Vlooienbestrijding

Vlooien zijn hardnekkig en weerstaan geregeld diverse insecticiden. Daarom dient u steeds de nieuwste producten te gebruiken. Als uw dier al vlooien heeft, is het helaas niet genoeg om alleen uw huisdier te behandelen. Ook de omgeving in huis, zoals de mand, kussens, dekens, vloerbedekking, etc. moet u behandelen. Dit doet u met speciale middelen, die u NIET mag gebruiken op uw huisdier! De behandeling van uw huisdier kan op meerdere manieren. U kunt denken aan:

  • Een vlooienspray;
  • Vlooienband;
  • Vlooiendruppels;
  • Tabletten (hond);
  • Injectie (kat).

Contact

Wij vertellen u graag meer over deze mogelijkheden en over de dosering die past bij uw huisdier.

Tips ter voorkoming

Bescherm uw huisdier intensief vanaf het begin van de lente tot het einde van de zomer;

Voorkom vlooienverspreiding in de stofzuiger door een stukje vlooienband of vlooienmiddel in stofzuiger te doen;

Stofzuig regelmatig, ook de mand, kussens, dekens, etc.;

Als u spray gebruikt voor het huis dient u het hele huis te sprayen;

Radiografie en uw huisdier

Soms is het noodzakelijk dat we uw huisdier verder onderzoeken. We kunnen dat doen met een bloedonderzoek en een fysiek onderzoek. Als daar geen sluitende diagnose uitkomt, kunnen we kiezen voor een ander diagnostische middel, zoals radiografie.

Wanneer gebruiken we radiografie?

Radiografie gebruiken we als we de botstructuren goed willen bekijken. De vele calcium in de botten houdt de röntgenstralen beter tegen, waardoor ze duidelijk zichtbaar worden. Ook geeft radiografie een duidelijk beeld van de omtrek van organen, waardoor een tumor opgespoord kan worden. Ook kan radiografie worden ingezet bij een hartprobleem. We krijgen daarmee een duidelijk overzicht van de borstholte en de globale grootte en vorm van het hart. We kunnen zien of er vocht zit in de longen of dat er andere longproblemen zijn. Ook een eventuele stuwing van de longbloedvaten wordt zichtbaar. Vaak wordt radiografie gebruikt in combinatie met echografie, omdat we daarmee ook de interne structuur van elk orgaan kunnen bekijken.

Geen narcose nodig

Uw huisdier hoeft niet onder narcose bij radiografie. Meestal mag u als eigenaar erbij blijven om het dier te geruststellen. Sommige dieren vinden het nu eenmaal niet prettig om in een bepaalde houding te moeten liggen. Als u uw dier niet kunt geruststellen, kan een licht kalmeringsmiddel ook helpen.

Contact

Wilt u meer weten over radiografisch onderzoek bij uw huisdier? Vraag het ons gerust, wij helpen u graag verder.

Tip

Uw dier voelt feilloos uw zenuwen of uw rust aan. Probeer daarom zelf zo rustig mogelijk te blijven, zodat uw dier zich ook kan ontspannen waar mogelijk tijdens het onderzoek.

Steriliseren of castreren?

Steriliseren of castreren hebben beide als doel om uw huisdier onvruchtbaar te maken. Sterilisatie is na de ingreep weer ongedaan te maken, castratie is onomkeerbaar. Ook een hormoonprik of chemische castratie kunnen tijdelijke onvruchtbaarheid geven.

Sterilisatie

Bij een sterilisatie worden alleen de eileiders of de zaadleiders onderbroken. Dit heeft tot gevolg dat de teef nog steeds loops kan worden! Daarom kiest men bij een teefje altijd voor castratie om het dier onvruchtbaar te maken.

Voordelen mannelijke castratie

Bij deze castratie wordt met het wegnemen van de testikels de aanmaak gestopt van zaadcellen en mannelijke hormonen. Deze hormonen zijn vaak de oorzaak van typisch reugedrag, zoals onrust, dominantie en markeren met urine en katergedrag zoals weglopen, sproeien en vechten. De kans op voorhuidonsteking en goedaardige prostaatvergroting neemt ook af door castratie.

Voordelen vrouwelijke castratie

Door het wegnemen van de eierstokken stopt de aanmaak van hormonen. Hierdoor wordt de poes niet meer krols en het teefje niet meer loops. Ook neemt de kans op gezwellen in de melkklieren af. Het risico op suikerziekte wordt ook kleiner en er kan geen baarmoederontsteking meer optreden. Ook schijnzwangerschappen zijn van de baan. Meestal wordt uw dier aanhankelijker, terwijl daarentegen een enkel teefje juist dominanter kan worden.

Nadelen castratie

Een castratie is onomkeerbaar. Bijkomend nadeel is dat door afnemende energiebehoefte en toenemende eetlust uw dier dikker kan worden. Ook kan de vacht veranderen, maar dat verschilt per ras.

Hormoonprik of chemische castratie

Deze methodes hebben beide een tijdelijk karakter met kans op diverse bijwerkingen. De hormoonprik is een injectie die uw dier om de drie tot 5 maanden krijgt. Bij een chemische castratie wordt een implantaat onder de huid aangebracht, dat elke 6 of 12 maanden moeten worden herhaald. Deze methode is nog redelijk nieuw en daarom zijn alle bijwerkingen op de lange termijn nog niet bekend. Daarbij zijn deze methoden op termijn duurder dan een operatieve ingreep.

Contact

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en het beste moment per ingreep. Dit is afhankelijk van klachten, leeftijd, ras en karakter van uw dier. Dus laat u goed informeren voordat u een besluit neemt!

Tips

Geef 10 – 25% minder voer vanaf de dag van de castratie om vetzucht te voorkomen.

Twijfelt u over het effect van castratie op het gedrag van uw dier? Overleg dan of eenmalige chemische castratie een optie is om te testen hoe uw dier zich gedraagt na de castratie.

Tandheelkunde voor uw huisdier

Het gebit van uw huisdier verdient goede zorg. Dit kan veel problemen voorkomen. Maar wat is de geschikte gebitsverzorging voor uw huisdier?

Gebitsverzorging voor hond en kat

Vier op de vijf honden en katten ouder dan 3 jaar hebben gebitsproblemen! Meestal worden deze veroorzaakt door tandsteen en -plak. Ook tandvleesproblemen kunnen daarbij opspelen. Een aangepast anti-tandplak dieet kan helpen bij de voorkoming van dit soort problemen. Ook kunt u het gebit van uw hond of kat poetsen. Er is speciale tandpasta te verkrijgen en met een borstel of uw vinger kunt u de tandplak verwijderen. Dat voorkomt dat deze zich omzet in tandsteen, die niet meer weg te poetsen is.

Gebitsverzorging voor konijnen en knaagdieren

Het gebit van konijnen en knaagdieren blijft altijd doorgroeien. De tanden en kiezen slijten normaal gesproken voldoende af door te kauwen. Als hier iets misgaat door bijvoorbeeld een verkeerde stand van onder- en bovenkaak kunnen de tanden blijven groeien, waardoor eten op den duur lastig wordt. De voeding zelf speelt hierin ook een belangrijke rol. Er moet goed gekauwd kunnen worden en het moet voldoende calcium bevatten. Ook onmisbaar is goed knaagmateriaal zoals hooi en wilgentakken.

Als het dier slechter gaat eten of een natte mondhoek krijgt door kwijl, kan het zijn dat het gebit niet op orde is. Maak dan zeker een afspraak, zodat we het gebit goed nakijken. U kunt zelf ook geregeld de lengte van de voortanden checken.

Verzorging voor vogels

Elke vogel heeft weer een andere snavel, afhankelijk van zijn eet- en drinkbehoeften. Overeenkomst is echter dat de snavel geen tanden of kiezen bevat. Maar ook een snavel dient verzorgd te worden. Als een snavel doorgroeit, kan deze het een vogel onmogelijk maken om nog te eten. Bij de normale verzorging hoort dan ook een mineralenblok of sepia, om de snavel van uw vogel in goede conditie te houden.

Contact

Als u de gebitsklachten van uw huisdier negeert, verergeren de problemen. Van slechte adem tot niet meer kunnen eten door verlies van tanden en kiezen of door vergroeiingen aan het gebit of de snavel. Wij kijken graag het gebit van uw huisdier na, om uw dier te verlossen van de klachten. Dit kan bijvoorbeeld prima tijdens de jaarlijkse afspraak voor inentingen.

Tips

Als uw dier chronisch last heeft van een slechte adem kan dat duiden op gebitsproblemen. Ook schudden met de kop, janken, slecht eten, slecht kauwen, kwijlen en niet meer spelen kunnen signalen zijn van gebitsproblemen.

Contacteer ons voor meer info.

Om de zorg voor uw huisdier 24 op 24 te garanderen, is de praktijk sinds jaar en dag lid van de wachtdienstgroep groot Kortrijk. Indien u een spoedgeval of een dringende vraag hebt van zaterdagmiddag 12u tot maandagmorgen 8u of op feestdagen van de dag ervoor om 20u tot 8u ’s morgens na de feestdag, belt u gewoon naar ons telefoonnummer en volgt u de verdere instructies. Zo kan u altijd terecht bij de dierenarts die op dat moment van wacht is.

Op zoek naar een andere dienst?

Contacteer ons en we bekijken wat we voor u kunnen doen.